Velkommen til Seniorsenteret Velferden

et steg mot en bedre hverdag

Vårt formål

Seniorsenteret Velferdens formål er å forebygge isolasjon ved å tilby ulike aktiviteter til eldre personer i Hamar og omegn. Aktivitetene skal bidra til å fremme velferd, trivsel og livskvalitet. 

Vårt ønske

Vårt ønske er at alle som har besøkt Velferden skal ha en god opplevelse. Her skal sola skinne selv om været er dårlig. De frivillige skal tas godt vare på. Et besøk i Velferden skal være Morsomt, interessant, meningsfylt eller noe annet fint.

Bemanning

Bemanningen består av to ansatte. Til sammen en og en halv stilling. Like viktig er de frivilliges innsats, ca 50 i tallet. 

Seniorsenteret Velferden - Hvem er vi?

Om oss (mal)

Frivillig organisasjon, Organisert som forening.

Bak oss står Velferdesringen som er en sammenslutning av følgende organisasjoner: Hamar sanitetsforening, Hamar Røde kors, LHL Hamar og omland, Hørselhemmedes landsforbund Hamar og Omegn.

Foreningene har en styrerepresentant hver. 2 representanter fra brukerne.

Kort Historikk: Etablert i 1967. Har hatt tilhold i Wergelandsgate 4 fra 1970.

Hos Seniorsenteret Velferden finner du følgende tilbud:

Frisør

Frisør er åpen torsdag og fredag. Fra september finner du frisøren i Parkgården.

Fotterapeut

Ny fotterapeut kommer i januar 2021.

Utlån av lokaler

Utlån av lokaler til lag og foreninger på ettermiddag og kveld.

Aktiviteter

20 ulike aktiviteter i vår regi på dagtid. Litt for kroppen og noe for toppen. Alt fra å delta aktivt på det kognitive- og fysiske plan, til bare å kunne møte opp og ta inn det som tilbys, som hyggetreffet. Å være frivillig er også en aktivitet vi tilbyr. De frivillige bemanner kjøkkenet to dager i uka, samt ulike aktiviteter.

Mandag

Mandag har vi tilbud om trim for både hode og kropp med følgende aktiviteter:

Les mer ...

Tirsdag

Tirsdag i Seniorsenteret Velferden er variert:

Les mer ...

Onsdag

Onsdager i Seniorsenteret Velferden er viet kurser og kor:

Les mer ...

Torsdag

Torsdag kan du snakke fransk, spille kort eller drive med en hobby hos oss:

Les mer ...

Ønsker du å komme i kontakt med oss?

908 32 939
Wergelands gate 4, 2317 HAMAR
Orgnr 971 532 327